جان هتریک

جان هتریک (John Hetrick) آمریکایی بود که در دنیای خودرو این سیستم ایمنی مهم را ابداع کرد. جان هتریک پس از تجربه‌ی تصادف به‌همراه همسر و دخترش، به‌دنبال سیستم ایمنی برای جلوگیری یا کاهش صدمات بود. هتریک برای محافظت از سرنشینان خودرو، سیستمی موسوم به «مجموعه بالشت ایمنی برای وسیله‌های نقلیه خودرو» را در سال ۱۹۵۳ اختراع کرد. کیسه‌های هوای در خودروهای مدرن با مدل اولیه هتریک تفاوت دارند، اما اساس کار همه‌ی نمونه‌ها یکسان است. اولین خودرویی که با کیسه هوا عرضه شد، الدزموبیل تورنادو (Oldmobile Toronado) مدل ۱۹۷۳ بود.