یادکرد این مقاله

اطلاعات کتاب‌شناسی برای صفحهٔ اصلی

  • نام صفحه: صفحهٔ اصلی
  • نویسنده: مشارکت‌کنندگان تین پدیا- دانشنامه حمل و نقل
  • ناشر: تین پدیا- دانشنامه حمل و نقل، .
  • تاریخ آخرین نسخه: ۲۹ فوریه ۲۰۲۰ ‏۱۱:۱۳ UTC
  • تاریخ بازبینی: ۲۷ اکتبر ۲۰۲۰ ‏۱۴:۴۹ UTC
  • نشانی پایدار: http://tinpedia.ir/index.php?title=%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%94_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C&oldid=248
  • شناسهٔ نسخهٔ صفحه: 248